Podem escollir l’ordre dels cognoms dels nostres fills?

Amb la reforma de la Llei del Registre Civil, el cognom patern ha deixat de tenir preferència respecte al de la mare a l’hora de registrat als recent nascuts, i l’ordre dels cognoms haurà de ser consensuat entre tots dos progenitores.

Llegir més