Última reforma respecte a la pensió de viudetat en les parelles de fet

Recentment s’ha publicat en el BOE la reforma de les pensions i, entre elles, s’ha aprovat l’equiparació de les pensions de viudetat de les parelles de fet a la pensió de viudetat dels cònjuges dins del matrimoni.

Llegir més

Dubtes més freqüents sobre la inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya

En aquesta publicació donarem resposta a les preguntes més freqüents que sorgeixen a l’hora de voler inscriure la parella de fet en el Registre de parelles estables de Catalunya.

Llegir més

Ens volem inscriure com a parella de fet. Què hem de fer?

L’abril del 2017 es va crear el registre de parelles estables de Catalunya, el qual permet que totes aquelles parelles que compleixin els requisits que exigeix el codi civil de Catalunya per a ser reconeguts com a parella de fet, s’hi puguin inscriure.

Llegir més