Entrades per legalifamilia

Pot ser causa d’extinció de la pensió d’aliments la falta de relació amb el meu fill/a major d’edat?

En el present article analitzarem aquelles situacions familiars en les que la relació personal entre els fills i el progenitor alimentant és inexistent. Davant d’aquest escenari, el progenitor alimentant es pregunta si ha de seguir abonant la pensió d’aliments o si, del contrari, en pot sol·licitar la seva extinció.

Les sortides dels menors al país d’origen d’un dels progenitors

Avui parlarem d’aquelles situacions en les que un dels progenitors és estranger i vol viatjar amb els menors al seu país d’origen. Sovint sorgeixen molts dubtes respecte a aquestes situacions: ¿Puc demanar al jutge que prohibeixi la sortida dels menors del país? ¿Puc oposar-me a que els meus fills viatgin al país d’origen de l’altre […]

Estudis superiors dels fills en universitats privades: Despesa ordinària o extraordinària?

El pròxim mes de setembre comença el nou curs universitari i això fa que sorgeixin nombrosos dubtes referents al pagament del seu cost, sobretot quan es tracta d’estudis universitaris dels fills en Universitats privades. El dubte principal que sorgeix és: han de catalogar-se com a despesa ordinària o extraordinària?