Què puc fer per cobrar la pensió d’aliments dels meus fills si la meva exparella ha estat declarada insolvent?

Ens estem referint a aquelles situacions en les quals un dels progenitors es troba assumint en solitari totes les despeses dels menors perquè l’altre progenitor no abona els pagaments de la pensió d’aliments estipulada en sentència judicial.

Llegir més

Com puc reclamar les pensions d’aliments impagades?

Una de les preguntes més freqüents és aquella referent a les accions que podem emprendre per reclamar pensions d’aliments que el progenitor obligat al pagament no ha abonat. Sovint acudeixen al nostre despatx progenitors amb la mateixa situació: “la meva ex parella no em paga la pensió, què puc fer?“.

Llegir més