Qui ha d’assumir el pagament de les despeses universitàries dels fills?

Una de les situacions més comunes ens la trobem quan els fills acaben l’etapa escola i comencen els estudis universitaris. Arribat aquest moment, se’ns planteja la qüestió de si aquesta despesa es reconeix com a ordinària o bé extraordinària, i si hi ha el mateix grau d’implicació econòmica si es tracta d’universitat pública o privada.
Llegir més

Es pot tramitar el divorci de mutu acord si un dels cònjuges resideix a l’estranger?

Cada vegada hi ha més matrimonis formats per cònjuges de diferents nacionalitats o bé que algun d’ells com a conseqüència de la ruptura decideix mudar-se a l’estranger. No obstant això, el fet que un dels cònjuges resideixi a l’estranger no serà impediment per a poder tramitar el divorci de mutu acord.

Llegir més

Què he de saber abans de tramitar el divorci davant de notari?

Des que va entrar en vigor la Llei 15/2015 de 2 de juliol de jurisdicció voluntària, els notaris estan autoritzats per tramitar separacions i divorcis de mutu acord, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

 

Quins requisits he de complir per poder tramitar el divorci davant notari?

Serà imprescindible complir amb els següents requisits:
– Que el divorci es tramiti de mutu acord, és a dir, que els dos parts prestin el seu consentiment.
– Que no hi hagi fills menors d’edat o incapacitats.
– Que hagin transcorregut almenys tres mesos des de la celebració del matrimoni.

Llegir més

La importància de fer un bon Pla de parentalitat

Després de posar fi al matrimoni els cònjuges regulen totes les conseqüències jurídiques que comporta la ruptura en un document anomenat Conveni Regulador, com per exemple la custòdia dels fills menors d’edat, l’ús de l’habitatge familiar o la pensió compensatòria. Es tracta d’un pas imprescindible per poder tramitar la separació o el divorci, per això, t’expliquem en aquest post les mesures que han d’incloure’s per regular els efectes derivats d’aquesta ruptura en el cas que existeixin fills menors d’edat. Llegir més