La parella del meu ex cònjuge està residint en el domicili familiar, què puc fer?

Imaginem que, una vegada produïda la ruptura judicial dels cònjuges, se li atribueix a un d’ells l’ús de l’habitatge familiar i, al cap d’un temps, el cònjuge al qual li va ser atribuït l’ús comença a conviure amb la seva nova parella en aquest mateix domicili que va ser el familiar. Seria el cas d’un matrimoni en el qual tots dos cònjuges són titulars a parts iguals de l’habitatge i que, a conseqüència de la separació o el divorci, l’ús de la mateixa li va ser atribuït a només un d’ells.

Llegir més

Qui ha d’assumir les despeses de l’habitatge que ha estat atribuït en ús a un dels cònjuges?

L’habitatge familiar genera una sèrie de despeses que han de ser assumides pels cònjuges, com els subministraments d’aigua, gas, electricitat, internet, despeses de comunitat, manteniment i conservació de l’immoble , taxes d’escombraries, IBI, entre altres. Però després de la ruptura de la convivència, i quan l’ús de l’habitatge familiar ha estat atribuït a un dels cònjuges, sorgeix el dubte de qui ha d’assumir aquestes despeses i de quina manera.

Llegir més