Pot ser causa d’extinció de la pensió d’aliments la falta de relació amb el meu fill/a major d’edat?

En el present article analitzarem aquelles situacions familiars en les que la relació personal entre els fills i el progenitor alimentant és inexistent. Davant d’aquest escenari, el progenitor alimentant es pregunta si ha de seguir abonant la pensió d’aliments o si, del contrari, en pot sol·licitar la seva extinció.

Llegir més

És causa d’extinció a Catalunya el matrimoni o convivència marital del cònjuge beneficiari de l’ús de l’habitatge familiar amb una altra persona?

Un dels conflictes més comuns respecte al dret d’ús de l’habitatge familiar es produeix quan, un cop atribuït l’ús de l’habitatge a un dels cònjuges, entra a residir en el mateix la nova parella del cònjuge beneficiari de l’ús.

Llegir més

Aventatges divorci mutu acord

4 avantatges de tramitar el divorci de mutu acord

Existeixen dues vies per a afrontar la crisi matrimonial o la ruptura de parella de fet: la forma contenciosa i l’amistosa. A través del present article exposaré la meva opinió sobre la tramitació del divorci de mutu acord i detallaré una sèrie de beneficis que considero d’interès per a abordar aquest tipus de situacions i que son importants a tenir en compte.

Llegir més