Règim de guarda, estades i comunicacions en casos de violència masclista.

El Decret Llei 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya (CCCat) en relació amb la violència vicària, va modificar una sèrie d’articles relatius a la guarda, estades i comunicacions dels menors en els casos de violència masclista i que analitzarem a continuació. 

Llegir més