Quines conseqüències pot comportar el divorci o la dissolució de la parella de fet en el permís de residència?

En aquells casos en que un estranger nacional d’un tercer estat contrau matrimoni o bé s’inscriu com a parella de fet amb un ciutadà/na espanyol, sorgeix el dret a sol·licitar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea.

Llegir més

Ens volem inscriure com a parella de fet. Què hem de fer?

L’abril del 2017 es va crear el registre de parelles estables de Catalunya, el qual permet que totes aquelles parelles que compleixin els requisits que exigeix el codi civil de Catalunya per a ser reconeguts com a parella de fet, s’hi puguin inscriure.

Llegir més

L’ampliació del permís de paternitat a vuit setmanes.

Aquesta setmana ha entrat en vigor el permís de paternitat de vuit setmanes. Al gener de 2017 el permís es va ampliar de dos a quatre setmanes, al gener de 2018 es va ampliar a cinc setmanes i aquest cop ja s’ha ampliat fins a les vuit setmanes. La previsió és anar incrementant el permís de forma progressiva fins a poder-lo equiparar amb el permís de maternitat, de manera que l’any 2021 es preveu arribar a les 16 setmanes. Així doncs, en 2021 els dos permisos seran iguals i intransferibles per a tots dos progenitors i passarà a dir-se permís per naixement.

Llegir més