Com tributa la pensió d’aliments a favor dels fills?

Una de les qüestions que es plantegen molts progenitors és el fet de si han de tributar o no per les anualitats d’aliments que abonen o reben a favor dels fills. És important ser coneixedors de la incidència de l’IRPF sobre les pensions d’aliments acordades a conseqüència de les situacions de crisis matrimonial, per això en aquest article resoldrem els dubtes de si el progenitor obligat al pagament pot pagar menys en l’IRPF i si el progenitor receptor de la mateixa ha d’incloure aquestes quantitat en la seva renda.

Llegir més