Qui ha d’assumir el pagament de les despeses universitàries dels fills?

Una de les situacions més comunes ens la trobem quan els fills acaben l’etapa escola i comencen els estudis universitaris. Arribat aquest moment, se’ns planteja la qüestió de si aquesta despesa es reconeix com a ordinària o bé extraordinària, i si hi ha el mateix grau d’implicació econòmica si es tracta d’universitat pública o privada.
Llegir més