A partir de quin moment haig d’actualitzar la pensió d’aliments?

L’actualització de la pensió d’aliments s’ha de calcular de data a data a partir del mes següent a la data de la sentència, i així successivament. Doncs, el motiu de l’actualització és compensar l’increment del cost de la vida per la inflació operada anualment.

Llegir més

Pot ser causa d’extinció de la pensió d’aliments la falta de relació amb el meu fill/a major d’edat?

En el present article analitzarem aquelles situacions familiars en les que la relació personal entre els fills i el progenitor alimentant és inexistent. Davant d’aquest escenari, el progenitor alimentant es pregunta si ha de seguir abonant la pensió d’aliments o si, del contrari, en pot sol·licitar la seva extinció.

Llegir més

S’extingeix la pensió d’aliments amb la majoria d’edat dels fills?

Un dels dubtes més freqüents arriba quan els fills compleixen la majoria d’edat, i és en aquest moment quan el progenitor alimentant és fa la següent pregunta: haig de seguir abonant la pensió d’aliments? 

Llegir més

Estudis superiors dels fills en universitats privades: Despesa ordinària o extraordinària?

El pròxim mes de setembre comença el nou curs universitari i això fa que sorgeixin nombrosos dubtes referents al pagament del seu cost, sobretot quan es tracta d’estudis universitaris dels fills en Universitats privades. El dubte principal que sorgeix és: han de catalogar-se com a despesa ordinària o extraordinària?

Llegir més

Com tributa la pensió d’aliments a favor dels fills?

Una de les qüestions que es plantegen molts progenitors és el fet de si han de tributar o no per les anualitats d’aliments que abonen o reben a favor dels fills. És important ser coneixedors de la incidència de l’IRPF sobre les pensions d’aliments acordades a conseqüència de les situacions de crisis matrimonial, per això en aquest article resoldrem els dubtes de si el progenitor obligat al pagament pot pagar menys en l’IRPF i si el progenitor receptor de la mateixa ha d’incloure aquestes quantitat en la seva renda.

Llegir més

Puc deixar de pagar la pensió d’aliments si els meus ingressos s’han vist reduïts a conseqüència del COVID-19?

Com a conseqüència de l’actual situació del Covid-19 són molts progenitors els que han perdut el seu lloc de treball, s’han vist afectats per un ERTE o han vist reduïts els seus ingressos. Per consegüent, una de les preguntes més habituals que rebem aquests dies és la següent:

Llegir més

Què puc fer per cobrar la pensió d’aliments dels meus fills si la meva exparella ha estat declarada insolvent?

Ens estem referint a aquelles situacions en les quals un dels progenitors es troba assumint en solitari totes les despeses dels menors perquè l’altre progenitor no abona els pagaments de la pensió d’aliments estipulada en sentència judicial.

Llegir més

Qui ha d’assumir el pagament de les despeses universitàries dels fills?

Una de les situacions més comunes ens la trobem quan els fills acaben l’etapa escola i comencen els estudis universitaris. Arribat aquest moment, se’ns planteja la qüestió de si aquesta despesa es reconeix com a ordinària o bé extraordinària, i si hi ha el mateix grau d’implicació econòmica si es tracta d’universitat pública o privada.
Llegir més

La tornada a l’escola: Qui ha d’assumir les despeses escolars que es generen a l’inici del curs?

A pocs dies de començar l’escola, sorgeixen nombrosos dubtes sobre les despeses escolars i qui els ha d’assumir. De fet, una de les preguntes més freqüents que rebem aquests dies és si aquestes despeses escolars que es generen a l’inici de curs estan inclosos dins de la pensió d’aliments o si en cas contrari es tracta d’una despesa extraordinària.

Llegir més

Com puc reclamar les pensions d’aliments impagades?

Una de les preguntes més freqüents és aquella referent a les accions que podem emprendre per reclamar pensions d’aliments que el progenitor obligat al pagament no ha abonat. Sovint acudeixen al nostre despatx progenitors amb la mateixa situació: “la meva ex parella no em paga la pensió, què puc fer?“.

Llegir més