Quins són els beneficis d’acudir a un procés de mediació familiar?

La mediació familiar és un mètode alternatiu de resolució d’aquells conflictes que poden sorgir en l’àmbit familiar. Aquest mètode pot acabar amb un acord de mediació, que és un acte voluntari en el que les parts posen fi a un conflicte de manera extrajudicial, a través d’obligacions recíproques, i que quedarà plasmat en un acte final de mediació degudament firmat per totes les parts. Llegir més