Aventatges divorci mutu acord

4 avantatges de tramitar el divorci de mutu acord

Existeixen dues vies per a afrontar la crisi matrimonial o la ruptura de parella de fet: la forma contenciosa i l’amistosa. A través del present article exposaré la meva opinió sobre la tramitació del divorci de mutu acord i detallaré una sèrie de beneficis que considero d’interès per a abordar aquest tipus de situacions i que son importants a tenir en compte.

Llegir més