El dret dels menors a ser escoltats en els procediments judicials

S’entén l’audiència del menor com un dret dels infants a ser escoltats en aquells procediments contenciosos de família com el divorci, la separació, la modificació de mesures o l’execució de sentències en els quals s’hagin de prendre decisions relatives a la seva guarda. Ara bé, s’han de complir una sèrie de requisits i circumstàncies per a que es pugui celebrar aquesta audiència, que analitzarem a continuació.

Llegir més