Dubtes més freqüents sobre la inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya

En aquesta publicació donarem resposta a les preguntes més freqüents que sorgeixen a l’hora de voler inscriure la parella de fet en el Registre de parelles estables de Catalunya.

 

Quins requisits hem de complir per a poder-nos inscriure al Registre de parelles estables de Catalunya?

Tindrà la consideració de parella estable la formada per dues persones que convisquin en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial i que es trobin en qualsevol dels següents casos:

–       Portar convivint junts més de dos anys ininterromputs

–       Haver tingut un fill comú durant la convivència

–       Haver formalitzat la relació de parella en escriptura pública

 

Qui no es podrà constituir com a parella estable?

No es podran constituir com a parella estable les següents persones:

–       Els menors d’edat no emancipats

–       Les persones relacionades en parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.

–       Les persones casades i no separades de fet

 

Quina documentació necessito per a la inscripció al Registre de parelles estables?

Per a la inscripció al Registre de parelles estables de Catalunya, necessitarem la següent documentació:

–       Document d’identitat dels dos integrants de la parella.

–       Certificat literal de naixement dels dos integrants de la parella.

–       Certificat històric d’empadronament (on hi constin empadronats els dos  membres  de la parella).

–       Certificat literal de naixement, en el cas que hi hagi descendència en comú

 

I si no complim amb cap dels requisits per a constituir-nos com a parella estable?

En el cas que la parella no porti convivint de forma ininterrompuda més de dos anys o bé no hagi tingut descendència en comú,  i sigui voluntat de les dues parts inscriure’s al registre de parelles estables, caldrà prèviament formalitzar la parella en escriptura pública davant notari. Del contrari, no serà possible poder tramitar la inscripció.

 

És necessari que les dues parts de la parella constin empadronades en el mateix domicili?

Si, caldrà acreditar la convivència amb el certificat d’empadronament. Ens trobem molt sovint que hi ha parelles que porten convivint juntes des de fa temps però que no consten empadronades en el mateix domicili. En aquests casos, caldrà que constin empadronades en el mateix domicili per tal de poder inscriure’s en el Registre de parelles estables o bé per formalitzar la parella en escriptura pública.

 

Si formalitzem la parella en escriptura pública ens podrem inscriure en el  Registre de parelles estables?

Sí. Com hem comentat, en el cas que no es compleixi amb algun dels requisits necessaris per a poder-se inscriure com a parella estable, la parella es podrà formalitzar en escriptura pública. A continuació, remetrem còpia de l’escriptura al Registre de parelles estables i més endavant se’ns comunicarà la Resolució mitjançant la qual s’acorda la inscripció.

 

Des de Legal&Familia oferim assessorament previ i gestionem la totalitat del procediment d’inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya. Realitzem la corresponent sol·licitud d’inscripció al Registre i gestionem i acompanyem en el tràmit de formalització de parella estable en escriptura pública davant notari.

 

No dubti en contactar-nos si té qualsevol dubte al respecte.

 

Mariona Arpí, advocada de Legal&Familia.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari