S’extingeix la pensió d’aliments amb la majoria d’edat dels fills?

Un dels dubtes més freqüents arriba quan els fills compleixen la majoria d’edat, i és en aquest moment quan el progenitor alimentant és fa la següent pregunta: haig de seguir abonant la pensió d’aliments? 

La pensió d’aliments no s’extingeix amb la majoria d’edat dels fills, per tant, el progenitor obligat haurà de seguir amb el pagament de la mateixa. Així ho regula el Codi Civil de Catalunya (CCCat) en els següents articles:

  • L’article 237-1 del Codi Civil de Catalunya estableix que s’entén per aliments “tot el que és indispensable per al manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica de la persona alimentada, i també les despeses per a la formació si aquesta és menor i per a la continuació de la formació, un cop assolida la majoria d’edat, si no l’ha acabada abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular.”
  • L’article 233-1.e) CCCat preveu la fixació d’aliments per als fills majors d’edat que no tinguin recursos econòmics propis i convisquin amb algun dels progenitors.
  • L’article 233-2.6 CCCat preveu que els cònjuges puguin acordar aliments per als fills majors d’edat que no tinguin recurs econòmics propis. 
  • L’article 233-4 CCCat preveu que es mantinguin els aliments per als fills majors d’edat fins que aquests tinguin ingressos propis o estiguin en disposició de tenir-ne. 

 

De manera que, perquè la pensió d’aliments es mantingui un cop els fills arribin a la majoria d’edat, s’hauran de complir dos requisits indispensables:

  1. La convivència amb algun dels progenitors. No obstant, s’haurà d’analitzar cada cas concret i les circumstàncies concurrents. La simple absència de convivència del fill major d’edat amb el progenitor perceptor de la pensió d’aliments no serà causa d’extinció automàtica, donat que ens podem trobar davant el supòsit que el fill ha passat a viure a una localitat o domicili diferent per raons d’estudi i la seva situació de dependència econòmica continua. 
  2. La continuació de la formació. Com dèiem, l’article 237-1 CCCat entén com a aliments les despeses de formació un cop assolida la majoria d’edat sempre que es mantingui un rendiment regular. Així si el fill major d’edat no finalitza els estudis per causes imputables a ell o té un rendiment nul, constituirà causa d’extinció de la pensió d’aliments. 

 

Quins altres aspectes es tindran en compte a l’hora d’acordar l’extinció de la pensió d’aliments del fill major d’edat? 

 

No només es tindrà en compte si els fills tenen ingressos propis, sinó si aquests estan en disposició de tenir-los. Per tant analitzarem també la capacitat per a obtenir ingressos dels fills majors d’edat, és a dir, si aquests es troben en condicions d’accedir a un lloc de treball que els reporti ingressos. 

La jurisprudència recull que, un cop el fill major d’edat ha finalitzat els estudis superiors, es pot entendre que aquest es troba en condicions d’accedir a un lloc de treball, és a dir, en disposició de tenir ingressos tal i com preveu l’article 233-4 CCCat. Per tant, l’existència de capacitat per a obtenir ingressos del fill major d’edat es contempla com a causa d’extinció de la pensió d’aliments. 

En resum, l’article 233-4 del Codi Civil de Catalunya preveu de forma expressa que es mantingui el pagament de la pensió d’aliments fins que els fills tinguin ingressos propis o estigui en disposició de tenir-los, entenent com a tal que és suficient que els fills es trobin en condicions per accedir a un lloc de treball que els generi ingressos per a que fineixi l’obligació d’aliments dels fills majors d’edat.

Així, en el supòsit que els fills hagin finalitzat els seus estudis i tinguin ingressos propis, podrà ser causa d’extinció de la pensió d’aliments. En tot cas, sempre és necessari analitzar cada cas concret i comptar amb els serveis d’un/a advocat/da especialitzat en aquest assumpte. 

 

 

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari